Noorwegen groep 1 Noorwegen groep 2

Wat is Markant?

Markant is een socio-culturele vereniging die ondernemende vrouwen een netwerk aanbiedt om elkaar te ontmoeten, zichzelf te ontplooien en zich maatschappelijk te engageren.
Leden zijn welkom in de vele lokale kernen of in specifieke werkingen.

Wat biedt markant?

Markant is op de eerste plaats een ontmoetingsplaats.
Vrouwen leggen er contacten en wisselen ervaringen uit.
Ze bouwen zo aan een relatie- en vriendenkring.
Markant biedt haar leden ook de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien en nieuwe vaardigheden aan te leren.
Tot slot moedigt ze vrouwen aan zich maatschappelijk te engageren.
Markant is zowel op nationaal, regionaal als lokaal vlak actief.
Voor verdere informatie verwijzen we naar www.markantvzw.be

Is er maar 1 markant reis?

Markant organiseert op verschillende niveaus reizen voor haar leden.
Voor reizen en pelgrimages georganiseerd op nationaal vlak vindt u alle info op http://www.markantvzw.be

Wat is de "markant inter-regio reis"?

De regionale markant werkingen van de regio’s Antwerpen en Mechelen-Turnhout organiseren jaarlijks een gezamelijke buitenlandse reis.

Tot wie richt zich de "markant inter-regio reis"?

In eerste instantie richten we ons tot de leden van markant en hun levensgezel.
Niet-leden die zich willen thuis voelen binnen onze groep ontvangen we graag als reisgezel.

Idee achter de "markant inter-regio reis"?

Het opzet van de markant inter-regio reis is om tijdens een reis van een tiental dagen kennis te maken met een bepaald land.
De vooropgestelde prijzen trachten steeds zo volledig mogelijk te zijn (alle uistappen, fooien, maaltijden, vervoer, taksen…).
Eventuele mogelijke extra’s worden steeds uitdrukkelijk vermeld.

Wie organiseert de "markant inter-regio reis"?

De organisatie en begeleiding van elke reis gebeurt door een vrijwilligster (aangeduid door de regiobesturen) in nauwe samenwerking met een erkend reisbureau.
Ter plaatse wordt gewerkt met plaatselijke gidsen.