Privacy

Welke gegevens verzamelt Markant interregionale reis Provincie Antwerpen en wat doen we er mee?

Net als Markant vzw heeft Markant interregionale reis Provincie Antwerpen altijd al veel belang gehecht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een correcte opvolging en uitvoering van uw deelname aan een bepaalde reis.

De nodige gegevens voor boeking van een reis zijn:

naam

voornaam

adres

geboortedatum,

telefoon- en/of gsm-nummer

emailadres*

met wie men de kamer deelt (indien van toepassing)

welke verzekering u wenst

voedselallergieën en diëten.

Deze gegevens kunnen afhankelijk van de bestemming, en in het kader van de aanvraag van het nodige visum, op vraag van de officiële instanties met specifieke gegevens dienen aangevuld te worden.

Deze gegevens worden bij de verantwoordelijke bewaard in een met een code beveiligd Excelbestand.

Door in te schrijven voor een bepaalde reis machtigt de deelnemer ons deze op het inschrijvingsformulier vermelde persoonlijk gegevens in het kader van de uitvoering van de reis te delen met de touroperator of het reisbureau die de betreffende reis zal coördineren.

Uw emailadres wordt zonder uw uitdrukkelijke toelating niet vrijgegeven aan de touroperator/reisbureau, daar deze uw emailadres zou kunnen gebruiken om commerciële redenen. Het zal gebruikt worden door de verantwoordelijke voor de Markant reizen en dit in het kader van de aangeboden Markantreizen.

Om deelnemers toe te laten onderling vervoersafspraken (bv naar de luchthaven) te maken zal Markant Interregio reis het door u opgegeven e-mailadres en uw woonplaats met de deelnemers van die betreffende reis delen. Uiteraard mag u deze niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Markant interregionale reis Provincie Antwerpen zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

Tijdens onze reizen zullen er sfeerfoto’s genomen worden. Elke deelnemer aan de Markantreis verklaart zich bij de inschrijving er mee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor (beeld)verslag, onze nieuwsbrief of op onze website- of facebookpagina. Als vereniging denk we sowieso na dat we geen compromitterende beelden van onze deelnemers publiceren.

In het kader van de GDPR-regelgeving kan elke deelnemer op elk van dit laatste punt terugkomen door dit schriftelijk te melden via markantreis@telenet.be en dan verwijderen we haar/zijn foto’s en/of delen we zijn/haar e-mailadres niet.

Heb je na het lezen van het Markant privacy beleid nog vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken of wenst u gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen? Stuur dan een e-mail naar markantreis@telenet.be.