Inschrijvingsformulier Bali 2023

Zoals op identiteitskaart vermeld!
Straat en husnummer
Zoals op identiteitskaart vermeld !
Straat en huisnummer
Ondergetekende, inschrijver, verklaart een exemplaar van het programma ontvangen te hebben en verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden zoals vermeld op het programma en www.markantvzw.be. De algemene reisvoorwaarden van de vzw geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden. Dit reisaanbod vormt een geheel. Elke individuele afwijking van het programma is op kosten van de deelnemer.